Revalidatiefonds

Brochures, nieuwsbrieven, persberichten en jaarverslagen


Het Revalidatiefonds zet zich al sinds 1960 in voor de optimale integratie van alle mensen met een lichamelijke handicap. Het streeft naar een samenleving zonder drempels voor iedereen met een functiebeperking.

InSignis schrijft voor het Revalidatiefonds brochures, nieuwsbrieven (Drempels Weg) en jaarverslagen. Deze passen binnen het communicatietraject dat als doel heeft de naamsbekendheid te verhogen.