Radio Nederland Trainingscentrum

Scenario


Radio Nederland Trainingscentrum (RNTC) is een centrum voor media en ontwikkeling, behorende bij Radio Nederland Wereldomroep. RNTC organiseert cursussen, seminars, conferenties en workshops voor mensen die reeds in de mediawereld werken, zoals journalisten, programmamakers en mediatrainers. Het RNTC traint veel individuele programmamakers in ontwikkelingslanden, wat een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de media in die landen. Het RNTC draagt daarmee bij aan de ontwikkelingssamenwerking.

InSignis heeft voor RNTC een scenario geschreven voor een bedrijfsvideo, met als doel een volledig beeld te geven van de activiteiten van RNTC. Om dit te bereiken, komen in de video diverse oud-studenten van RNTC aan het woord, afkomstig van verschillende continenten. Zij vertellen over hun ervaringen met de trainingen van het RNTC en hoe dit heeft bijgedragen aan de mediaontwikkeling in hun land.