Thuiszorg

Scenario


Thuiszorg biedt vele vormen van zorg, zoals verpleging en verzorging, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en uitleen van hulpmiddelen. Ook preventie en contacten met huisartsen en andere organisaties in de gezondheidszorg staan hoog in het vaandel.

InSignis heeft voor de Thuiszorg een scenario geschreven en een voorlichtingsvideo geproduceerd voor (aankomend) personeel. De nadruk in deze beroepenvoorlichtingsfilm is gelegd op het brede aspect van de Thuiszorg.